Navigatie Link overslaanHome » Giften-Sponsering » Financiële verantwoording

Financiëel overzicht NVVS afd. Westfriesland 

BALANS
Bezittingen  31-12-15 31-12-14 ___ Schulden 31-12-15 31-12-14
Inventaris € ------ €  84 vermogen 1-1 € 5.540 € 8.970
Rabobank € 666 € 1.268 resultaat  € 25.457 -€ 3.431
Robeco € 30,151 € 5.565 Te betalen € 10 € 1.370
Vorderingen € 190 -€ 8
Totaal € 31,007 € 6.909 Totaal € 31.007 € 6.909
V & W
Inkomsten 2015 2014 Uitgaven 2015 2014
Ledenbijdragen € 797 € 724 voorjaarinfo € 138 € 228
Donateurs € 497 € 290 Zomerreisje € 3.285 € 4.330
Adverteerders € 825 € 825 Najaaarinfo € 185 € 174
Schenkingen   € 27,907 Kerstfeest € 1.562 € 1.4.25
Subsidie Boekjes € 1.254 € 1.388
Renten  administratie € 528 € 457
Zomerreisje € 1.969 € 2.073 afschrijvingen € 84 € 85
Kerstfeest € 660 € 980 diversen € 482 € 430
Bingo € 130 € 108
Diversen € 190 € 86
Neg. Resultaat € 3.431 Pos. Resultaat € 25.457 
 
Totaal € 32.975 € 8.517 € 32.975 € 8.517
 

BALANS 2015

Saldo ---- Saldo
Rabo-Bank € 666 Te betalen rekeningen € 10
Robeco € 30.151 Kapitaal € 5.540
Te ontvangen € 190 Resultaat € 25.457
Inventaris
€  31.007 € 31.007

Resultaten 2015

Saldo Saldo
Kosten Boekjes € 1.254 Ledenbijdragen € 797
Administratie € 528 Donaties € 497
Voorjaarsbijeenkomst € 138 Legaten e.d. € 27.907
Kosten Reisje € 3.285 Subsidies € 0
Najaarbijeenkomst € 185 Opbrengsten Reisje € 1.969
Kosten Kerstviering € 1.562 Opbrengst Kerstviering € 790
Diversen € 482 Diverse Opbrengsten € 190
Afschrijvingen € 84 Adverteerders € 825
Resultaat € 25.457
€ 32.975 € 32.975