Navigatie Link overslaanHome » Historie » Najaar 2016

Najaarsbijeenkomst 2016

Audiologist Peter Smit - nieuwste ontwikkelingen

Donderdagmiddag 6 oktober 2016 hielden we onze najaarsbijeenkomst in Cafe Restaurant Partycentrum Stam in Wognum. Met hulp van de ringleiding en onze schrijftolk was de lezing voor iedereen prima te volgen. Namens de voorzitter heet Rein Appelman iedereen van harte welkom en geeft dan het woord aan Peter Smit, audiologist van het Audiologisch Centrum Holland Noord (ACHN)

Nadat hij zich heeft voorgesteld verteld hij waar hij werkt en wat een audiologist doet. Ik heb bewust gekozen voor de praktische kant in plaats van de theoretische kant, want ja, al de theorie erachter is mooi, maar je leert het in de praktijk. Ik ben vanaf 1991 werkzaam geweest op verschillende audiologische centra en heb gewerkt bij Oorakel, informatie en adviescentrum, voor slechthorenden en doven. Ik heb gewerkt bij Multi Care Systems, een bedrijf wat hulpmiddelen maakt en verkoopt en nu werk ik bijna vier jaar voor het Audiologisch Centrum Hollands Noord.

Daarnaast ben ik directeur en eigenaar van een tweetal bedrijven op gebied van geluid en akoestiek. Mijn kennis gebruik ik om alles wat met geluid te maken heeft te bundelen binnen advies en de audiologie.

Ik ga een verhaal houden over hulpmiddelen. Als het gaat over hulpmiddelen zijn het dingen die tastbaar zijn, voelbaar en zichtbaar. Dus vanaf een papiertje heeft u daar niets aan. Daarom heb ik een heleboel dingen meegenomen. Bij ons op het Audiologisch Centrum hebben we een speciale ruimte, waar nagenoeg alle hulpmiddelen demonstratie-klaar opgesteld staan.

Daar kunt u de apparatuur proberen, in alle rust kijken en luisteren van: is dit wat voor mij?  heb ik hier iets aan? Zou ik dit willen hebben, een proef mee willen doen?

En dat doen we dan in een hulpmiddelenspreekuur.

Dat spreekuur is elke dinsdagochtend van half elf tot twaalf. Het spreekuur is voor iedereen die een hoortoestel draagt en daarbij nog steeds klachten ervaart in de communicatie. U kunt ook bij ons terecht als u moeite heeft met het horen van de tv, radio en/of een deurbel. Ook mensen zonder hoortoestel die moeite hebben met het horen zijn van harte welkom.

Er zijn middelen om bijvoorbeeld te merken dat de deurbel gaat, dat de telefoon over gaat, maar als je niet kunt horen, kun je het zichtbaar maken of voelbaar. Er zijn hulpmiddelen apparatuur om de tv  beter te kunnen horen, makkelijker te kunnen telefoneren, om beter één op één gesprekken te kunnen volgen of vergaderingen beter te kunnen volgen. Een speciale telefoon of telefoon versterker, er is heel veel op de markt. Wij geven altijd advies over wat u prettig vindt.

Ik ga mijn lezing in twee stukken verdelen, voor de pauze ga ik het hebben over draadloze communicatie en solo apparatuur en over TV hulpmiddelen.

Kunt u niet goed horen of verstaan? Wat doe je dan? Een hoortoestel. Prima, die maakt het geluid duidelijker, luider, verstaan wordt makkelijker. Maar de meest gehoorde klacht van mensen met een hoortoestel is dat het verstaan op afstand en in rumoer moeilijk is en moeilijk blijft. Want een hoortoestel is bedoeld om het verstaan in stilte tot op ongeveer anderhalve meter afstand te verbeteren. Alles wat daarna zit wordt lastig.

Ja, hoe ga je dat dan doen? Speciale programmaatjes in hoortoestellen zetten die achter grond lawaai weghalen, dat is één mogelijkheid. Maar vaak is het al gedaan en geprobeerd en is het niet afdoende. Dan kan je zeggen: Nou, ik heb iets nodig om toch iets meer afstand te overbruggen. Dan zou je een luisterhulp kunnen gebruiken. Dit is een voorbeeld van een luisterhulp:

Een microfoon met versterker met een ringleidinglus. Als u geen hoortoestellen heeft kunt u het ook gebruiken met een koptelefoon.

Vervolgens laat hij verschillende soorten luisterhulpen zien, die tijdens de pauze geprobeerd kunnen worden. Ook komt de Roger Pen van Phonak ter sprake. Het ziet eruit als een gewone pen, het is een microfoon, zender.

De pen wordt gedragen door de spreker en de ontvanger, degene die wil luisteren, heeft een ontvanger. Dat kan een MYlink zijn, een ringleidinglus. Dan hoort u uw hoortoestel op ringleiding stand te hebben staan, een hoortoestel moet een ringleidingstand hebben. Veel hulpmiddelen maken gebruik van ringleiding. Er is ook een mogelijkheid om heel klein ontvangertje onder het hoortoestel te bevestigen, dat is de Roger X, een heel kleine ontvanger van Phonac, geschikt voor veel hoortoestellen. Die wordt in een schoentje onder het

hoortoestel geklikt. Dat wordt geprogrammeerd door het Audiologisch Centrum. Wat kun je doen met solo apparatuur? Op afstand makkelijker verstaan. Let op als u een hulpmiddel uitzoekt, dat u zich goed laat voorlichten over de mogelijkheden, onmogelijkheden en bediening. Voor de één is het ideaal, voor een ander is het niets.

Op de vraag naar de kosten antwoord Peter Smit:

De Roger X, het ontvangertje, dat kost ongeveer rond de € 500,-- De Roger Pen kost ongeveer € 1300,--. Alles is te koop, maar solo apparatuur kan ook vergoed worden door de zorgverzekeraar. Daarvoor is een verwijzing nodig naar het Audiologisch Centrum en een akkoord van het Audiologisch Centrum. Het Audiologisch Centrum moet dan ook de aanvraag voor de solo apparatuur doen en de evaluatie om duidelijk te maken naar de zorgverzekeraar dat het nodig is en dat er een positief effect is. Dan kunt u het vergoed krijgen van de zorgverzekeraar. Op basis van sociaal isolement kan een aanvraag gedaan worden voor soloapparatuur. Als u in het bestuur zit of u trekt zich terug uit het sociale leven.

Dan wordt er gevraagd naar de vergoeding voor de hoortoestellen en Peter geeft het volgende antwoord:

Sinds 2013 wordt 75% van de kosten van een hoorapparaat betaald door de zorgverzekeraar en 25%moet u zelf betalen. Let erbij wel op dat de audicien van uw keuze een contract heeft met uw verzekeraar, anders zijn de kosten hoger of krijgt u niets vergoed.

Hierna worden er nog allerlei hulpmiddelen en accessoires besproken en wordt er op heel veel vragen antwoord gegeven. In de pauze is er gelegenheid om de verschillende apparaten uit te proberen.

Na de pauze worden de merk gebonden apparaten besproken, zoals een wek- en waarschuwingssysteem. Dat bestaat uit zenders en ontvangers.

Een zender voor telefoon, deurbel, rookmelder en wekker. Gaat de telefoon, brandmelder of deurbel; dan gaat hij flitsen.  De wekker gaat flitsen en trillen.

Er zijn twee grote merken in Nederland, Bellman en Lisa.

Standaard wordt door de zorgverzekeraar het volgende vergoed: zender voor de deurbel, zender voor de telefoon, één of twee brandmelders, een wekker en één of twee flitslampen of een trilontvanger.

Hierna komen de TV hulpmiddelen aan bod.Peter concludeert dat het geluid van de nieuwe TV’s slecht is.

En dan ga ik het niet hebben over de achtergrondgeluiden en muziek wat bij programma's zit, daar is iets aan te verhelpen. Het is mogelijk voor zes duizend euro om te zorgen dat achtergrondgeluiden echt op de achtergrond zitten en spraak meer op de voorgrond komt. Natuurlijk kunt u de ondertiteling gebruiken, maar niet alles wordt ondertiteld. Dan kunt u beter een ringleiding gebruiken.

Dat is een kastje als dit, daarop wordt aangesloten een draad, die door de woonruimte wordt gelegd, door de woonkamer. Een lus. Die wordt weer aangesloten met kabels op de TV. Door uw hoortoestel op de ringleidingstand te zetten hoort u het geluid van de TV rechtstreeks in uw hoortoestel.

Je hebt ook een halsringleiding, die houdt u om uw hals. Het is een plaatsgebonden ringleiding. Die hang je om en is klaar. Tenminste, als je ook je ontvanger erbij aansluit. Want je hebt een ontvanger nodig, die zet u bij de TV. Kabel aansluiten, stroom erop, hoortoestel op ringleiding stand en u hoort het geluid van de TV.

Dan wordt er uitgebreid stil gestaan bij het telefoneren. De vaste- mobiele- en teksttelefoon worden besproken. Ook hierover worden weer veel vragen gesteld en na tevredenheid beantwoord.

Dan neemt Aad Heddes, onze technisch adviseur,  het woord om nogmaals aandacht te vragen voor de donaties van hoorhulpmiddelen, die onze vereniging heeft gekregen. Deze apparaten zijn gratis te verkrijgen bij Aad Heddes. Het adres staat achter in het boekje.

Daarna bedankt Rein Appelman, Peter Smit voor zijn interessante bijdrage aan deze middag en natuurlijk bedankt hij ook onze schrijftolk Cathy van Lieshout en beiden krijgen een welverdiende attentie.