Navigatie Link overslaanHome » Info » BAHA

BAHA hoortoestel (Bone Anchored Hearing Aid) 

Wat is een BAHA en voor wie is een BAHA bedoeld?

Een BAHA (Bone Anchored Hearing Aid = Bot verankerd hoortoestel) is een semi-implanteerbaar hoortoestel dat bedoeld is voor slechthorenden die gehoorgangproblemen hebben, geen of een hele smalle gehoorgang hebben, last hebben van chronische (midden-) oorontsteking of aan één zijde doof zijn. 

Om het BAHA toestel  te laten werken is het nodig chirurgisch een titanium schroef in het hoofd te implanteren waarop het BAHA toestel wordt bevestigd. Alleen de schroef wordt geïmplanteerd en niet het toestel, vandaar dat een BAHA semi-implanteerbaar wordt genoemd.

Een BAHA wordt pas dan toegepast als een normaal hoortoestel, dat via de luchtgeleiding werkt problemen met zich meebrengt. De chirurgische ingreep is klein en kan veelal onder plaatselijke verdoving worden uitgevoerd.

Hoe werkt een BAHA?

De geluidsprocessor van de BAHA, die op het titanium implantaat wordt bevestigd, zet geluiden en spraak om in trillingen. Het titanium implantaat dat hierdoor in trilling wordt gebracht, geeft de geluiden zo via de schedel door aan het slakkenhuis. Dit wordt beengeleiding genoemd.

Een normaal hoorstoestel werkt via luchtgeleiding. Het hoortoestel brengt de lucht in de gehoorgang in trilling waardoor vervolgens het trommelvlies gaat bewegen. Het trommelvlies zet op zijn beurt de beentjesketen (hamer, aambeeld en stijgbeugel) in beweging, waardoor uiteindelijk ook de vloeistof in het slakkenhuis in beweging komt. Een BAHA slaat dus de gehoorgang over.

Bij chronische oorontsteking

Een BAHA kan worden toegepast bij mensen die last hebben van een geleidings- of gemengdverlies dat veroorzaakt wordt door een chronische ontsteking van de gehoorgang, die niet behandelbaar blijkt te zijn of steeds weer terugkomt bij gebruik van een conventioneel hoortoestel. Ondanks dat hoortoestellen door goed anti feedbacksystemen tegenwoordig steeds opener kunnen worden aangepast is het bij grote verliezen toch nodig de gehoorgang in meer of mindere mate af te sluiten. Door het afsluiten wordt het in de gehoorgang vochtiger en is deze plek onvoldoende geventileerd, waardoor bij een daarvoor gevoelig oor ontstekingen makkelijk terug kunnen komen. Een BAHA kan dan een goede oplossing zijn. Immers de gehoorgang kan worden open gelaten, terwijl het geluid met een zelfde kwaliteit het slakkenhuis via de beengeleiding kan bereiken.

Bij een erfelijk gehoorverlies

Wanneer er sprake is van een erfelijk gehoorverlies waarbij er geen of een onvolledige gehoorgang aanwezig is, kan een BAHA prima toegepast worden. In het verleden kregen deze slechthorenden een traditionele beengeleider, die met een band om het hoofd werd gedragen of via een hoorbril met speciale veren hard tegen het hoofd werd gedrukt. Dit soort beengeleiders heeft meerdere nadelen: allereerst moet de trilling de huid overbruggen die als obstakel werkt (verminderde geluidskwaliteit), ten tweede moet de beengeleider hard tegen het hoofd drukken om er voor te zorgen dat het geluid het bot voldoende in trilling brengt en ten derde zijn ze cosmetisch gezien niet erg aantrekkelijk. Door de permanente druk kunnen zich huidirritaties (drukplekken) voordoen en klaagt de patiënt nogal eens over hoofdpijn. Ook zijn dergelijke oplossingen service gevoelig. Ook voor deze patiënten is een BAHA een prima en cosmetisch fraaiere oplossing die comfortabel te dragen is.

 BAHA voor eenzijdige doofheid

Wanneer één oor doof is, is het in veel situaties moeilijk om te horen. Met name in geroezemoes doen zich problemen voor, maar ook wanneer iemand aangesproken wordt aan de dove zijde. Ook het kunnen plaatsen waar geluiden vandaan komen is vaak moeilijk. Voor een eenzijdige doofheid zijn meerdere oorzaken mogelijk: een virale infectie, trauma, oortumoren en als gevolg van een operatie. Tot voor de komst van de BAHA werd dit opgelost door toepassing van een zogeheten CROS schakeling. CROS staat voor Contralateral Routing of Signals. Hierbij wordt aan de zijde van het dove oor een hoortoestel met alleen een microfoon aangebracht en het signaal van deze microfoon wordt vervolgens via een draadje naar het hoortoestel met versterker aan de kant van het goede oor geleid. Dit levert vaak tal van klachten op. Variërend van discomfort van het dragen van een hoortoestel met oorstukje of tip in het goede oor of last van draadje waarmee de toestellen zijn verbonden wat ook zichtbaar is. Een BAHA geplaatst aan de zijde van het dove oor, zorgt ervoor dat het geluid geleid via de beengeleiding in de cochlea komt van het goede oor. Dit geeft een beter geluidsbeeld en een beter spraakverstaan en lokalisatievermogen. Zo kan de gehoorgang van het goede oor open gelaten worden.

Een BAHA weegt zo’n 11 gram. Er zijn verschillende typen, met en zonder directionele microfoons (voor het richten op de spreker voor een beter spraakverstaan) en de mogelijkheid voor het aansluiten van randapparatuur.

 Voor meer informatie bezoekt u de website:

http://www.cochlear.com/nl